Het laatste Corona nieuws rondom de praktijk

Het laatste Corona nieuws rondom de praktijk

Wegens de verlengde lockdown is de praktijk in ieder geval gesloten t/m 9 februari 2021

Ik breng u persoonlijk op de hoogte wanneer u een afspraak gepland heeft staan in deze periode. Per mail informeer ik u zodra er bekend is wanneer de praktijk weer open mag en hoe een nieuwe afspraak in te plannen.

Er zijn een aantal uitzonderingen waarvoor de praktijk wel geopend is:

  •  U bent diabetes patiënt en onder behandeling van mij in opdracht van de podotherapeut (Podotherapie Segerink, Innofeet, Voetcomfort of Beter Lopen) 
  • U hebt een voetklacht waarbij zonder behandeling complicaties kunnen ontstaan en hierdoor de eerste- en tweedelijnszorg (huisartsen en ziekenhuizen) extra belast wordt.

Wanneer is er sprake van medisch noodzakelijke voetzorg?

  1. Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken.
  2. Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken.
  3. Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of ulcus.
  4. Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen).
  5. Een achterliggende aandoening* waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal plaatsvinden. 
  6. Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking. 
  7. Voetzorg bij personen met diabetes mellitus en zorgprofiel 3 en 4: in tegenstelling tot de eerste lockdown is het in het geval van gecontracteerde voetzorg niet noodzakelijk dat de podotherapeut een schriftelijke indicatie voor fysieke zorg aan de medisch pedicure afgeeft. De gebruikelijke werkwijze is van toepassing, waarbij de medisch pedicure werkt volgens het door de podotherapeut opgestelde persoonlijke behandelplan.

*Diabetes mellitus, reumatische aandoening, kanker, hart- en vaatziekten, neurologische aandoening, longaandoening, bloedstollingsproblematiek, wondgenezingsproblematiek, verstoorde immuniteit.

Voor de verkoop van producten kunt u gewoon bij mij terecht. Ook geef ik u graag tips en adviezen voor de voetverzorging die u thuis kunt toepassen.

Houd deze pagina goed in de gaten, want ik zal net als in het voorjaar hier alle updates plaatsen.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *